Ta linsene av og på

Hvordan setter jeg linsene inn og tar de ut?

Klikk her hvis du heller vil se en kort video om å sette inn og ta ut linser

Vask og skyll hendene grundig før du tar i linsene. Bruk fingertuppene til å håndtere linsen (unngå negler og skarpe gjenstander).

Sette linse inn:

  • Kontroller at linsen er ren og fuktig. At det ikke er noen skader eller riper på den og at den vender riktig vei.
  • Plasser linsen på tuppen av pekefingeren og langfingeren på den hånden du bruker mest (høyre hånd hvis du er høyrehendt). Trekk nedre øyelokk ned med langfingeren eller ringfingeren på samme hånd. Bruk den andre hånden til å holde det øvre øyelokket åpent.
  • Se rett på linsen eller i et speil, og plasser linsen på eller like under iris (den fargede delen av øyet).
  • Gi langsomt slipp på øyelokket. Hvis det er luftbobler under linsen så lukk øyet beveg det forsiktig med øyelokket igjen. Du kan også bli kvitt luftbobler ved å massere øyelokkene veldig forsiktig. Ikke gni øynene.

Ta linse ut:

  • Se opp. Hold nede nedre øyelokk med langfingeren. Bruk pekefingeren til å bevege linsen mot bunnen av øyet. Klem linsen forsiktig med tommel og pekefinger og ta den ut av øyet.

Flere tips og råd